Informacje dla lekarzy

"Orlik" jest jedyną w kraju placówką przyjmującą do kompleksowej rehabilitacji dzieci od lat 3 do 18 z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, ortopedycznymi i wadami postawy. Na leczenie przyjmujemy również dzieci po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.
Dzieci rehabilitowane są indywidualnie w zależności od posiadanego schorzenia oraz wskazań lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji leczniczej. Nasi terapeuci pracują następującymi metodami: PNF, Mc Kenzie, SJ (integracja sensoryczna), Weronika Sherborne, Kinezjologia edukacyjna Dennisona (Edu-K), FED (fixacion, elongacjon, derotacion) wykonując następujące zabiegi: hydromasaż, masaż klasyczny, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe (m.in. Nordic Walking), zabiegi fizykalne (lampa Solux, lampa BV, laseroterapia, pole magnetyczne, zabiegi prądowe), terenoterapia, muzykoterapia, inhalacje solankowe, sauna. Dodatkowo na terenie naszego szpitala znajduje się grota solno-jodowa.

W szpitalu rehabilitowane są dzieci po zakończonym leczeniu szpitalnym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy oddziałów: pediatrycznych, urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych i kardiologicznych. A w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
W przypadku grup, organizujemy przyjazd dzieci do szpitala.
Dzieci są rehabilitowane indywidualnie w zależności od posiadanego schorzenia oraz wskazań lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji leczniczej.
Zgodnie z umową zawartą z NFZ Szpital prowadzi ogólnoustrojową stacjonarną rehabilitację leczniczą u pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla pacjentów po:
  • urazach,
  • zabiegach operacyjnych,
  • zaostrzeniach chorób przewlekłych które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Uwagi:

Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci Orlik
  • rodzice oraz dzieci chore na hemofilię uczone są podawania czynnika krzepnięcia,
  • szpital dysponuje laboratorium, w którym istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania podstawowych badań, tj.: morfologia, mocz, bilirubina, ASPAT, ALAT,
  • dzieci podlegają w Szpitalu całodobowej opiece lekarsko-pielęgniarskiej,
  • pobyt rodziców w szpitalu jest odpłatny, (cennik - sanatoria-dolnoslaskie.pl/kudowa-zdroj/oferta ),
  • turnusy trwają od 21 do 30 dni (minimalny czas pobytu 21 dni),
  • w szpitalu znajduje się szkoła, gdzie realizowany jest obowiązek szkolny w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum (?więcej o szkole? - www.orlik.szkola.pl ).
  • w czasie roku szkolnego w szpitalu funkcjonuje przedszkole dla dzieci od 3 roku życia.
71