Opieka paliatywna

Wszechstronna, całościowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Na Oddziale Medycyny Paliatywnej staramy się nieść ulgę w cierpieniu oraz zapewnić komfort pacjentom w terminalnej fazie każdej choroby, głównie chorób nowotworowych.

Opieka paliatywna

Rościszów: Paliatyw Rościszów
193