Poradnie specjalistyczne

Udzielanie świadczeń w poszczególnych zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenia obejmują badanie lekarskie, udzielenie albo zlecenie świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, orzekanie o stanie zdrowia, niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych oraz wykonywanie badań diagnostycznych.

Poradnie specjalistyczne

194