Rehabilitacja dla dzieci

Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych poprzez kompleksową rehabilitację ogólnoustrojową i specjalistyczną dla dzieci m. in. z chorobami ortopedycznymi, hematologicznymi, czy onkologicznymi. Zajęcia obejmują zabiegi lecznicze, całodobową opiekę lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, działania terapeutyczne, edukacyjne, profilaktyczne oraz diagnostyczne.

W naszym szpitalu prowadzone są również zajęcia dodatkowe jak: gry, zabawy oraz wycieczki po pięknej okolicy Kotliny Kłodzkiej.

Rehabilitacja dla dzieci

190