Sanatoria

Zapewnienie pacjentom z terenu całej Polski całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych, opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej, realizacja przewidzianych programem leczenia zabiegów przyrodoleczniczych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, świadczeń profilaktycznych, a także edukacji zdrowotnej. W ramach leczenia prowadzone jest również Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne Dorosłych i Dzieci (z woj. dolnośląskiego). Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług w ramach umowy z NFZ, ZUS oraz na zasadach komercyjnych.

Sanatoria

188