Szpitale

Udzielanie całodobowych, stacjonarnych świadczeń zdrowotnych od chwili przyjęcia pacjenta do momentu jego wypisu. Leczenie szpitalne obejmuje: kwalifikację, badania diagnostyczne i terapię zlecone przez lekarza oraz profilaktykę, pielęgnację i rehabilitację, niezbędne w toku leczenia. Nasze szpitale ukierunkowane są na leczenie chorób płuc i gruźlicy, diagnostykę i leczenie chorób pulmonologicznych, diagnostykę chorób nowotworowych układu oddechowego.
189