Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej. Pacjent z rozpoznaniem choroby przewlekłej (z oceną w karcie poniżej 40 pkt Barthel), objęty jest okresową lub stałą, całodobową pielęgnacją i kontynuacją leczenia. Rehabilitacja, terapia zajęciowa, badania diagnostyczno-specjalistyczne oraz konsultacje specjalistyczne z lekarzami są ważnym elementem opieki dla pacjentów przebywających w naszych ZOL-ach. Świadczenie to jest częściowo finansowane przez NFZ.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Sokołowsko: ZOL Biały Orzeł
Sokołowsko: ZOL Waligóra
Rościszów: ZOL Rościszów
192