Aktualności

28 04.2017
Projekt pod nazwą "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" dobiega końca. W związku z tym odbyła się konferencja zamykająca projekt, podczas której podsumowano efekty.

Pani Prezes- Barbara Grzegorczyk, opowiedziała o zrealizowanych szkoleniach dla pracowników, a także odbytych z pensjonariuszami, warsztatach terapeutycznych. Ponadto jednym z elementów wydarzenia, było wystąpienie pracownika Instytutu Arkana, który zaprezentował moduł szkoleniowy pt.: "Medycyna oparta na dowodach naukowych z perspektywy państwa, szpitala i lekarza".

Przypomnijmy, że ramach zadań inwestycyjnych m.in.: wymienione zostały wszystkie instalacje, zamontowano windę i zainstalowano nowoczesny system sygnalizacji pożaru. Budynek przystosowano do przebywania osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a każdy z pokoi został wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Jednakże projekt to nie tylko inwestycja, jest on realizowany przede wszystkim z myślą o pacjentach. W ramach działań projektowych od listopada 2014r. realizowane były specjalistyczne warsztaty terapeutyczne dla pensjonariuszy ośrodków należących do spółki, odpowiadające na ich indywidulne potrzeby. Dzięki projektowi pacjenci mieli możliwość skorzystania z programów i zajęć grupowych - takich jak: muzykoterapia, hortiterapia, arteterapia, ludoterpia, oraz zajęć indywidulanych jak na przykład: rehabilitacja geriatryczna, czy rehabilitacja neurologopedyczna. Kolejnym bardzo istotnym elementem projektu były przeprowadzone specjalistyczne szkolenia personelu ukierunkowane zarówno na rozwój specjalistycznej wiedzy wśród personelu medycznego oraz na rozwój kompetencji miękkich i komunikacji między personelem, a pacjentami.

Projekt: "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.
12