Aktualności

03 07.2017
29 czerwca, w siedzibie spółki, odbyło się specjalistyczne szkolenie pod nazwą: "Pacjent z dysfunkcjami narządu ruchu - problemy i wyzwania w codziennej praktyce", przeznaczone dla personelu medycznego pracowników spółki "Sanatoria Dolnośląskie". Spotkanie poprowadzone przez wybitnego i szanowanego specjalistę w dziedzinie fizjoterapii- prof. nadzw. dr hab. Marek Żak, zgromadziło wielu uczestników, którzy poszerzyli swoją widzę.

Szkolenie podzielone zostało na 2 części: wykładową i praktyczną. Na początku omówiony został sposób postępowania z pacjentem geriatrycznym oraz techniki komunikowania się z rodziną pacjenta. Ważnym elementem części teoretycznej było zobrazowanie postrzegania otoczenia przez osoby starsze, chore i niepełnosprawne oraz trudności i problemy zdrowotne, z jakimi się borykają. W tej części omówione zostały także metody uchronienia się przed wypadkami i przeciążeniami personelu medycznego przy obsłudze pacjentów geriatrycznych oraz profilaktyka zdrowotna.

Druga część szkolenia opierała się przede wszystkim na pokazie sprzętu Firmy Ergolet. Każdy z uczestników mógł wypróbować i sprawdzić zaprezentowaną aparaturę, między innymi podnośniki, pionizatory oraz inne urządzenia pomocnicze.
12