Aktualności

24 11.2017
Z przyjemnością pragniemy poinformować o ponownym uzyskaniu przez Spółkę "Sanatoria Dolnośląskie" dwóch Certyfikatów ISO. Spółka pomyślnie przeszła audyt certyfikujący świadczonych usług medycznych we wszystkich jednostkach i otrzymała Certyfikaty ISO 9001:2008 oraz ISO 22000:2005, co jest dowodem spełnienia międzynarodowych wymogów dotyczących jakości oferowanych usług.

System zarządzania ISO obejmuje wszystkie obiekty należące do Spółki:
  • Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie,
  • Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit" w Dusznikach - Zdroju,
  • Sanatorium Uzdrowiskowe Azalia w Szczawnie - Zdroju,
  • Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "Orlik" w Kudowie - Zdroju,
  • Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze w Sokołowsku.
12