Aktualności

07 03.2018
Dzięki uprzejmości Pana Ryszarda Kułaka- Dyrektora Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu, spółka Sanatoria Dolnośląskie otrzymała nieodpłatnie, wyłączony z eksploatacji, ambulans do przewozu pacjentów.

Ze względu na rodzaj działalności spółki, a w szczególności opiekę długoterminową, transport medyczny osób starszych, często leżących, będzie teraz bardziej komfortowy. Większość chorych to osoby niesamodzielne, z wieloma schorzeniami, którzy korzystają z opieki w specjalistycznych poradniach lekarskich poza ośrodkiem, a tym samym wymagają transportu. Dzięki otrzymanemu ambulansowi przewóz pacjentów zwiększy ich wygodę oraz poczucie bezpieczeństwa.

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi za przekazany ambulans, który z pewnością podniesie standard świadczonych przez nas usług.

Podziękowania
12