Aktualności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
20 12.2013
17 grudnia 2013r. w siedzibie Spółki Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku odbyło się coroczne Spotkanie Wigilijne. Przybyli na nie pracownicy, współpracownicy z wszystkich jednostek oraz zaproszeni przedstawiciele władz powiatowych, gminnych i sołeckich, a także mieszkańcy Sokołowska.
Więcej na temat: Spotkanie Wigilijne w Sokołowsku
18 12.2013
Od 01.01.2014 r. obiekt Szpitala Chorób Płuc w Sokołowsku zostaje czasowo wyłączony. Świadczenia medyczne prowadzone w szpitalu na Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy udzielane są do końca 2013 r.
Więcej na temat: Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Sokołowsku w remoncie
03 12.2013
Kolejny raz Spółce udało się pozyskać środki na dofinansowanie przedsięwzięcia zmierzającego tym razem do modernizacji infrastruktury żywieniowej w SU Zimowit w Dusznikach - Zdroju.
Więcej na temat: Nowoczesny Zimowit - już wkrótce dzięki kolejnemu dofinansowaniu
09 10.2013
W dniu 26.09.2013 roku Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, wykonujący zadania wynikające z pełnienia przez Ministra Zdrowia funkcji Operatora Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych dofinansowanego z funduszy norweskich i EOG 2009-2014 poinformował, że wniosek pt. "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" złożony przez Spółkę Sanatoria Dolnośląskie, został pozytywne oceniony pod względem spełnienia kryteriów formalnych i przyjęty do oceny merytoryczno - technicznej.
Więcej na temat: Kolejny wniosek Spółki (tym razem dot. Waligóry) pozytywne oceniony!
19 09.2013
Spółka po raz kolejny uczestniczyła w Akademii Kobiet Zainspirowanych, która odbyła się w dniu 14 września w Hotelu Maria o godz. 10.00, tym razem pod nazwą Naturalnie (że) zdrowe.
Więcej na temat: "Sanatoria Dolnośląskie" partnerem IV Akademii Kobiecanek
19 08.2013
01.08.2013 r. Zarząd Spółki "SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE" podpisał umowę o dofinansowanie Projektu "Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej" w ramach Priorytetu 1 "Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw (Przedsiębiorstwa i Innowacyjność)".
Więcej na temat: Umowa na modernizację Pawilonu II - podpisana!
19 08.2013
Urząd Marszałkowski przychylił się do prośby Prezesa Spółki "Sanatoria Dolnośląskie" - Pani Barbary Grzegorczyk i podjął decyzję o dofinansowaniu zakupu nowych łóżek rehabilitacyjnych na kwotę 150 000 zł.
Więcej na temat: Nowoczesne łóżka rehabilitacyjne dla pacjentów Sanatoria Dolnośląskie
04 07.2013
W dniu 28.06.2013 r. odbyło się spotkanie integracyjne pracowników Spółki "Sanatoria Dolnośląskie".
Więcej na temat: Spotkanie pracowników z pięciu jednostek Spółki
02 07.2013
Miło nam poinformować, iż uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego Spółka otrzymała informację o pozytywnej ocenie wniosku i potwierdzeniu przyznania dofinansowania do wniosku pt.: "Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej" o priorytecie: Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw "Przedsiębiorstwa i Innowacyjność".
Więcej na temat: Dofinansowanie do modernizacji Pawilonu II
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
 
12