Kodeks Etyczny

W trosce o dobro i satysfakcję Pacjenta Spółka "Sanatoria Dolnośląskie" określiła zasady postępowania, jakimi powinni kierować się pracownicy w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Zasady te spisane zostały w formie Kodeksu Etycznego przedstawionego poniżej.
186