Dolnośląskie E-zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Projekt "Dolnośląskie E-zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna"

Spółka "Sanatoria Dolnośląskie" jest partnerem konsorcjum, które zostało zawiązane w celu realizacji projektu "Dolnośląskie e-Zdrowie etap 2 - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna"

Całkowita wartość projektu: 22 079 878,58 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 18 765 687,76 PLN

Okres realizacji Projektu:
Data rozpoczęcia realizacji projektu 13.08.2012 r.
Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu 15.06.2014 r.
Data zakończenia finansowego realizacji projektu 30.06.2014r.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.

W skład konsorcjum wchodzi dziewięciu partnerów:

  • Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
  • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu,
  • Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego z siedzibą w Wrocławiu,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego,
  • Dolnośląski Centrum Onkologii we Wrocławiu,
  • Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,
  • Spółka "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o.

Liderem konsorcjum został Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego, który odpowiadać będzie za rozliczenia rzeczowe i finansowe względem Instytucji Wdrażającej oraz zapewni trwałość finansową projektu po jego zakończeniu.

233