Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi


"WALIGÓRA" w Sokołowsku oficjalnie otwarty

14 września odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego "Waligóra" w Sokołowsku. Dzięki projektowi: "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi", Spółka Sanatoria Dolnośląskie może pochwalić się kolejnym zmodernizowanym obiektem. W ramach zadań inwestycyjnych wymienione zostały wszystkie instalacje, zamontowano windę i zainstalowano nowoczesny system sygnalizacji pożaru. Budynek przystosowano do przebywania osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a każdy z pokoi został wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Jednakże projekt to nie tylko inwestycja, jest on realizowany przede wszystkim z myślą o pacjentach. W ramach działań projektowych od listopada 2014r. realizowane są specjalistyczne warsztaty terapeutyczne dla pensjonariuszy ośrodków należących do spółki, odpowiadające na ich indywidulne potrzeby. Dzięki projektowi pacjenci mają możliwość skorzystania z programów i zajęć grupowych - takich jak: muzykoterapia, hortiterapia, arteterapia, ludoterpia, oraz zajęć indywidulanych: rehabilitacja geriatryczna, rehabilitacja neurologopedyczna, indywidulne porady psychologa, indywidulane konsultacje lekarskie.

Kolejnym bardzo istotnym elementem projektu są przeprowadzone specjalistyczne szkolenia personelu ukierunkowane zarówno na rozwój specjalistycznej wiedzy wśród personelu medycznego oraz na rozwój kompetencji miękkich i komunikacji między personelem, a pacjentami.

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy "Waligóra" jest jedynym na Dolnym Śląsku obiektem zapewniającym swoim pacjentom tak szerokie spektrum zajęć terapeutycznych wraz z komfortowymi warunkami pobytu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.Warsztaty z kwiatami

Dzięki programowi "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" pensjonariusze ZOL "Biały Orzeł" oraz ZOL "Odrodzenie" uczestniczą w wielu ciekawych i różnorodnych warsztatach.

Jedne z nich to hortiterapia, czyli warsztaty ogrodnicze, podczas których pacjenci wykonują proste prace z kwiatami. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach, pacjenci wykonują ćwiczenia rehabilitacyjne poprawiające zdolności manualne. Ponadto jest to doskonały czas na wyciszenie oraz wyzwolenie złych uczuć i emocji.Zakłady opieki leczniczej w Sokołowsku wdrażają nowe terapie

Spółka Sanatoria Dolnośląskie w Sokołowsku, w strukturze której działają m. in. Zakłady Opieki Leczniczej, jest w trakcie realizacji projektu pn."Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi".

Dobiega końca przebudowa i modernizacja obiektu "Waligóra" w Sokołowsku, w którym spółka świadczyć będzie usługi opiekuńczo lecznicze poszerzone o nowe terapie dedykowane osobom starszym, niesamodzielnym i przewlekle chorym. W chwili obecnej odbywają się warsztaty terapeutyczne mające na celu usprawnienie chorych i przywrócenie im sprawności i samodzielności. Jednocześnie w ramach realizacji projektu prowadzone są specjalistyczne szkolenia dla personelu w kierunku usprawnienia chorych i poprawy relacji z pacjentem.

Dodatkowo w ramach projektu "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi", dnia 1 lipca 2016 roku we wnętrzach Zamku Książ, odbyło się seminarium. Podczas niego zaprezentowano zrealizowane cele oraz przedstawiono rezultaty oraz główne założenia projektu. Następnie terapeuci uczestniczący w projekcie, zapoznali uczestników seminarium z efektami wykonywanej przez nich pracy. Opowiedzieli o roli rehabilitacji geriatrycznej w usprawnianiu osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a także przedstawili współczesne podejście logopedyczne do problemów osób leczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

W seminarium uczestniczyło blisko 200 osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu projektem oraz o zmianie podejścia społeczeństwa do przebywania osób starszych w zakładach opiekuńczo leczniczych.

Projekt "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" współfinansowany jest z Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


Dzięki projektowi: "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi", modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Waligóra w Sokołowsku dobiega końca.

Efekty prac remontowych i modernizacji obiektu są widoczne. Zakończono wymianę wszystkich instalacji, montaż windy i zainstalowano nowoczesny system sygnalizacji pożaru, przystosowano budynek do przebywania osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a także zakończono instalację i montaż węzłów sanitarnych w każdym z pokoi. W chwili obecnej Spółka oczekuje na dostawę specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego oraz nowoczesnego wyposażenie, które będzie służyło Pensjonariuszom. Dodatkowym etapem prac będzie zagospodarowanie terenu wokół obiektu w celu poprawy infrastruktury lokalnej i ?małej architektury?. Nowi użytkownicy obiektu czekają już na przeprowadzkę do nowego miejsca, licząc do lepsze warunki oraz wysoki standard usług zakładu.


Okres realizacji Projektu: 01.08.2014 r. - 31.03.2016 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2016 r.

Fizjoterapeuci uczestniczyli w dwustopniowym kursie poświęconym osobom dorosłym z deficytem neurologicznym. Poznali praktyczne zastosowanie metod neurofizjologicznych w celu odbudowy funkcji pacjenta oraz odbyli ćwiczenia funkcjonalne. Dodatkowo uczestnicy szkolenia nauczyli się planować kontynuację terapii w warunkach domowych i czynnościach codziennych.

Kolejne szkolenie dotyczyło "Alternatywnych i wspomagających metod komunikacji z osobami niepełnosprawnymi AAC". Jest to druga, zaawansowana część kursu dla personelu medycznego oraz terapeutów. Personel uzyskał istotną wiedzę z zakresu wykorzystania prostych urządzeń wspomagających komunikację, a także dowiedział się jak prawidłowo wygląda budowanie indywidualnej współpracy z pacjentem

Szkolenia zostały zrealizowane w ramach projektu: "Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi".


16 listopada, w Sokołowsku oraz Rościszowie, rozpoczął się cykl szkoleń dla Pracowników spółki Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Wykłady dotyczyły wdrożenia standardów EMB/HTA do wyboru i oceny technologii medycznych ukierunkowanych na osoby przewlekle chore i niesamodzielne.

16 listopada, w Sokołowsku oraz Rościszowie, rozpoczął się cykl szkoleń dla Pracowników spółki Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. Wykłady dotyczyły wdrożenia standardów EMB/HTA do wyboru i oceny technologii medycznych ukierunkowanych na osoby przewlekle chore i niesamodzielne. Podczas spotkań wykładowcy wyjaśnili Pracownikom czym jest i czemu służą: EMB, HTA i EBHC. Przedstawili również proces refundacji technologii medycznych, analizę rekomendacji refundacyjnych, a także wprowadzili uczestników szkolenia w sytuacje mogące zdarzyć się w praktyce, np. wykorzystanie oceny technologii medycznych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: "Dostosowanie obiektu Waligóra w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi?".


ENGLISH VERSION

Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi

Całkowita wartość projektu: 8 306 415,00 PLN
Kwota dofinansowania: 6 645 132 PLN (80% wydatków kwalifikowalnych)

Okres realizacji Projektu: 01.08.2014 r. - 31.03.2016 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.03.2016 r.

Projekt jest współfinansowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.


Dni Otwarte w DOOM "Biały Orzeł"

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w ramach projektu: Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi, realizowane są cyklicznie DNI OTWARTE, dedykowany rodzinom i opiekunom osób przewlekle chorych, którzy decydują się lub zdecydowali się na przekazanie osoby do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego należącego do Spółki.

Kolejne terminy:

  • 14.06.2015
  • 28.06.2015
  • 14.07.2015
  • 12.07.2015

Podczas DNI OTWARTYCH pracownik Spółki zaprezentuje obiekt oraz usługi świadczone przez kadrę lekarsko - pielęgniarską. Zainteresowani mogą odwiedzić wszystkie pomieszczenia Zolu, które są użytkowane przez pacjentów podczas ich pobytu w Zol. Rodzinom i bliskim przyszłych podopiecznych udostępnione są miejsca, gdzie na co dzień przebywają pacjenci.

Dodatkowo podczas Dni Otwartych jest możliwość przeprowadzenia rozmowy z psychologiem, który omówi psychologiczne aspekty pobytu w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym zarówno pacjentów jak i ich rodzin.

W programie Dni Otwartych jest również przewidziana niespodzianka dla zwiedzających!


Projekt "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" jest współfinansowanym w ramach realizacji Programu Operacyjnego PL07 w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Jego założenia to kompleksowe wsparcie zarówno dla pacjentów zakładu opieki leczniczej jak i dla pracowników pracujących na ich rzecz.

Celem ogólnym projektu jest prowadzenie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób starszych, przewlekle chorych i niesamodzielnych, wg standardów EBM, zgodnie z najnowszymi technologiami medycznymi w przebudowanym i zmodernizowanym ośrodku leczniczym "Waligóra" w Sokołowsku. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich: Remont i przebudowa budynku "Waligóra" - dostosowanie budynku na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego; Wykorzystanie terapii zajęciowej do leczenia i usprawnienia chorych w celu przywrócenia im sprawności życiowej; Ewaluacja Badań Medycznych (EBM) - praktykowanie medycyny w sposób pozwalający na integrację wniosków płynących z aktualnych i wiarygodnych doniesień naukowych z doświadczeniem klinicznym oraz preferencjami pacjentów. Praktykowanie medycyny zgodnie z zasadami EBM jako ciągły proces samodoskonalenia swych umiejętności zawodowych w oparciu o wyniki aktualnych i wiarygodnych badań naukowych.

Projekt obejmuje realizację wyodrębnianych 3 modułów:

  1. Zadanie inwestycyjne polegające na remoncie budynku Waligóra, w którym powstanie nowoczesny Zakład Opieki Leczniczej odpowiadający na potrzeby lokalnej społeczności.
  2. Realizacja cyku warsztatów terapii zajęciowej dla pacjentów zakładów opieki leczniczej dostosowanych do potrzeb osób przebywających w tego typu placówkach. W ramach projektu założono przeprowadzenie 4000 godzin warsztatów terapeutycznych
  3. Realizacja specjalistycznych szkoleń dla personelu. Umiejętności nabyte podczas szkoleń wpłyną na poprawę funkcjonowania personelu medycznego w relacjach społecznych, i co najważniejsze przyczynią się do szybszego i skutecznego wyleczenia chorych. Wiedza i umiejętności nabyte przez personel podczas szkoleń sprawią, że pacjent poczuje się bezpieczniej, właśnie dzięki zaspokojeniu wymienionych potrzeb. Poczucie bezpieczeństwa i zaufania jest bardzo istotne w procesie długofalowego leczenia.

Realizację projektu zaplanowano na okres od sierpnia 2014 roku do marca 2016.


Szkolenia dla pracowników w ramach projektu "Waligóra" rozpoczęte!

Pracownicy Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych: pielęgniarki, opiekunki medyczne, a także personel pracujący przy bezpośredniej obsłudze podopiecznych, uczestniczyli w pierwszym szkoleniu realizowanym w ramach Projektu "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi".

W dniach 14 i 15 lutego szkolenie pod tytułem, "W co grają ludzie - komunikacja i relacje bez agresji, manipulacji i upokorzenia" odbyło się na terenie Sokołowska. Trener z firmy szkoleniowej z Warszawy pokazał uczestnikom, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach, które co dzień dotykają osób zatrudnionych w opieki długoterminowej.

Kolejne szkolenia odbywać się będą również w naszej jednostce w Rościszowie, gdzie m.in. prowadzona jest opieka długoterminowa.

Szkolenia w ramach projektu mają na celu podnoszenie kompetencji pracowniczych w różnych dziedzinach. Poznane zagadnienia takie jak m.in. mechanizmy zachowań, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czy charakterystyka osobowości, mają ułatwić pracę personelowi oraz pośrednio podnieść komfort pobytu podopiecznym w zakładach opiekuńczo - leczniczych należących do Spółki "Sanatoria Dolnośląskie".


Ruszył remont obiektu "Waligóra" w Sokołowsku

Kolejna duża inwestycja Spółki Sanatoria Dolnośląskie rozpoczęta. Na terenie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku rozpoczęto intensywne prace budowlane, których celem jest modernizacja i oddanie do dyspozycji pacjentów nowoczesnego, doskonale wyposażonego ośrodka opieki leczniczej, w którym Spółka Sanatoria Dolnośląskie świadczyć będą usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych. Nieużytkowany przez lata i zdekapitalizowany budynek wymaga dużych nakładów finansowych i kompleksowego remontu.

"Pragniemy, aby sokołowski "Waligóra", podobnie jak będący już na ukończeniu "Biały Orzeł", odzyskał swój pełny blask. Rewitalizacja, modernizacja naszych obiektów w Sokołowsku jest jednym z kluczowych zadań, jakie stawia sobie Zarząd Spółki. Warto pamiętać, że projekt "Waligóra" to konsekwentna realizacja planów remontowych wraz z podnoszeniem kwalifikacji kadry opiekuńczej, pielęgniarskiej i menadżerskiej. Jesteśmy przekonani, że stworzenie odpowiednich warunków bytowych dla pensjonariuszy, wykorzystanie nowoczesnych metod terapeutycznych oraz wysokie kompetencje personelu, zagwarantują nam miejsce w czołówce krajowych ośrodków opieki długoterminowej" - powiedziała Prezes Zarządu Barbara Grzegorczyk.

Projekt: "Dostosowanie obiektu "Waligóra" w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi" dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014.

248