Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowej

Modernizacja pawilonu II Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit w Dusznikach-Zdroju wraz z budową bazy zabiegowe

Okres realizacji Projektu:
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 01.08.2013 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2014 r.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.

Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności Spółki "Sanatoria Dolnośląskie" poprzez dywersyfikację i poprawę standardu świadczonych usług.

Pomimo, że jednostka posiadała dobre warunki dla rozwoju oferty uzdrowiskowo-turystycznej, to jednak zły stan techniczny budynku Zimowit II stanowił poważną przeszkodę w uzyskaniu konkurencyjnej pozycji na rynku usług sanatoryjnych oferowanych w regionie kłodzkim.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy warunków pobytu kuracjuszy i jakości świadczonych usług.

Projekt objął w swym zakresie:

  1. Modernizację i przebudową obiektu,
  2. Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku,
  3. Wdrożenie 17 nowych pakietów leczniczo-terapeutycznych opartych na zabiegach z dziedziny balneologii i hydroterapii,
  4. Zakup nowoczesnego wyposażenia i sprzętu do rehabilitacji.

Wartość projektu wyniosła 3 291 199 zł; dofinansowanie 1 072 569 zł.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

239