Wprowadzenie nowych programów dietetyczno-terapeutycznych oraz modernizacja infrastruktury żywieniowej w Sanatorium Uzdrowiskowym Zimowit - Pawilon I w Dusznikach Zdroju

Wprowadzenie nowych programów dietetyczno-terapeutycznych oraz modernizacja infrastruktury żywieniowej w Sanatorium Uzdrowiskowym Zimowit - Pawilon I w Dusznikach Zdroju

Całkowita wartość projektu: 1 609 140,00 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 511 421,77 PLN

Okres realizacji Projektu:
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 23.12.2013 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.07.2014 r.

Projekt jest współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pt.


Przedmiotem niniejszego projektu była modernizacja infrastruktury żywieniowej w Pawilonie I Sanatorium Uzdrowiskowego ZIMOWIT w celu wprowadzenia innowacyjnych programów dietetyczno-terapeutycznych oraz podniesienia jakości żywienia i obsługi gastronomicznej kuracjuszy przyjeżdżających do Pawilonu I i II.

Celami nadrzędnymi projektu było wprowadzenie nowych produktów uzdrowiskowych oraz poprawa jakości żywienia kuracjuszy.

Aby cele te osiągnąć zostały podjęte następujące działania:

 • modernizacja kuchni i pomieszczeń towarzyszących,
 • zakup sprzętu i urządzeń kuchennych; zakup wyposażenia pomieszczeń kuchennych;
 • zakup przyrządów i oprogramowania dietetycznego;
 • zatrudnienie specjalisty żywieniowego - dietetyka;
 • wdrożeni oferty leczniczej opartej na dietoterapii - programów dietetyczno-terapeutycznych

Wprowadzenie w Sanatorium Uzdrowiskowym programów dietetyczno-terapeutycznych jest reakcją na rosnące w społeczeństwie zainteresowania wpływem żywienia na szeroko rozumianą jakość życia.

Zrealizowany w Zimowicie projekt wprowadza nowe produkty zdrowotne:

 • PROGRAM ZIMOWY - kierowany do ludzi starszych ze schorzeniami wieku podeszłego
 • PROGRAM WIOSENNY - kierowany do z zaburzeniami psychologicznymi, głownie stresem,
 • PROGRAM JESIENNY - skierowany do populacji osób starszych powyżej 65 roku życia.
 • PROGRAM LETNI - kierowany do kobiet po okresie ciąży i połogu,.
 • PROGRAM MOKRY - kierowany do osób chorujących na alergię pokarmową,
 • PROGRAM SERCOWY - kierowany do osób zagrożonych wystąpieniem chorób układu krążenia:
 • PROGRAM ODDECHOWY - kierowany do osób z bardzo powszednimi obecnie schorzeniami układu oddechowego tj. obturacyjnym bezdechem sennym oraz przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
 • PROGRAM AKTYWNY - kierowany do osób z nadwagą bądź otyłych.

Powyższe programy opierać się będą na zrównoważonej diecie, skonstruowanej we współdziałaniu z kuracjuszami oraz zabiegach fizjoterapeutycznych i leczeniu klimatyczno - balneologicznym, konsultacjach i prelekcjach, mających za zadanie propagowanie prawidłowej postawy życiowej.

Projekt został zakończony 30.09.2014
Ostateczna wartość projektu wyniosła 1.304.306,72 zł
Koszty kwalifikowalne wyniosły: 1.048.990,68 zł
Dofinansowanie do projektu wyniosło: 419.596,27 zł

240