Z myślą o innych

Podziękowanie
Miło nam podzielić się z Państwem informacją, że w ostatnim numerze Panoramy Wałbrzyskiej ukazało się podziękowanie dla Personelu DOOM "Biały Orzeł".
Podziękowanie
Spółka Sanatoria Dolnośląskie od dawna wspiera inicjatywy lokalne. Tym razem wsparła realizację projektu: "Magia Świąt łączy pokolenia", realizowanego w ramach konkursu grantowego "Działaj lokalnie IX" Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Zofia
Podziękowanie za opiekę
Podziękowanie za opiekę
Dolina Inspiracji
Spółka Sanatoria Dolnośląskie od dawna wspiera inicjatywy lokalne. Tym razem wyszła naprzeciw akcji "Aleja Lipowa. Ekologiczna ścieżka dla zdrowych płuc." Wpierając Fundację "Dolina Inspiracji".
II Wałbrzyskie Senioralia
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2015 roku Spółka Sanatoria Dolnośląskie aktywnie uczestniczyła i wspierała inicjatywy oraz stowarzyszenia działające na rzecz seniorów z powiatu wałbrzyskiego. Jednym z takich przedsięwzięć były bardzo udane "II Wałbrzyskie Senioralia", gdzie otrzymała miano Instytucji Najbardziej Przyjaznej Seniorom Ziemi Wałbrzyskiej.
Podziękowanie Rościszów
Podziękowanie Rościszów
Podziękowanie Zw Emerytów
Podziękowanie Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Podziękowanie Pedagodzy
Podziękowanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Podziękowanie Parafia
Organizacja I Festynu Parafialnego
I Wałbrzyskie Senioralia
W całym roku 2014 Spółka Sanatoria Dolnośląskie aktywnie uczestniczyła i wspierała inicjatywy oraz stowarzyszenia działające na rzecz seniorów z powiatu wałbrzyskiego. Jednym z takich przedsięwzięć były bardzo udane "I Wałbrzyskie Senioralia".
Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski 2013
8 września, w niedzielę, zakończyła się 3. edycja Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage - Kieślowski 2013. Dziękujemy Państwu za współpracę przy tegorocznej edycji. Dziękujemy, że byliście z nami!
Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU
Chcielibyśmy serdecznie podziękować za pomoc, jakiej udzielili nam Państwo w związku z organizacją Kontekstów 2013 - III Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej w Sokołowsku.
Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU
Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU i Międzynarodowe Laboratorium Kultury Sokołowsko pragną złożyć serdeczne podziękowania za współpracę z organizacji drugiej edycji festiwalu filmowego "Sokołowsko Festiwal - Hommage a Kieślowski", które miało miejsce w dniach 7-9 września 2012 roku w Sokołowsku.
Dyplom - Sponsor i przyjaciel
Dyplom "Sponsor i przyjaciel" Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku w podzięce za pomoc i współpracę w roku szkolnym 2009/2010.
Podziękowanie
Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu składa serdeczne podziękowanie dla Pana Prezesa Jerzego Więcka za zorganizowanie zbiórki produktów żywnościowych dla psów i kotów schroniska.
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc w Sokołowsku
Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc w Sokołowsku otrzymał podziękowanie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku.
Jerzy Więcek
Podziękowanie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku Panu Jerzemu Więckowi, Prezesowi Spółki "Sanatoria Dolnośląskie".
16