Wolontariat

W O L O N T A R I A T

Spółka Sanatoria Dolnośląskie wychodząc naprzeciw potrzebom stworzenia miejsca dla osób chcących realizować się na polu pracy społecznej na rzecz innych osób, wyszła z inicjatywą stworzenia Wolontariatu.

Jeśli jesteś osobą, która:

 • chce zrobić coś pożytecznego dla innych,
 • chce poczuć się potrzebna innym,
 • ma potrzebę kontaktu z ludźmi i nawiązywania znajomości,
 • chce zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia życiowe, a także przydatne w życiu zawodowym,
 • chce spłacić dobro, jakie sama kiedyś otrzymała,
to masz szansę zrealizowania się jako Wolontariusz właśnie u nas.

Naszym celem jest umożliwienie Wolontariuszom:

 • integracji z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
 • nauczenie się odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków przez ludzi młodych,
 • propagowaniu idei wolontariatu i zachęcaniu do niesienia pomocy innym.

Do zakresu czynności wykonywanych przez Wolontariusza będzie należało:

 • organizowanie czasu wolnego naszym pacjentom i pensjonariuszom: rozmowa, czytanie prasy, książek, gry, zajęcia manualne,
 • towarzyszenie pacjentom i pensjonariuszom w czasie spacerów,
 • pomoc w robieniu zakupów w automatach na terenie placówek lub w pobliskich sklepikach,
 • wspólne oglądanie telewizji i słuchanie radia,
 • pomoc w organizowaniu świąt, imprez i itp.
 • inne czynności zaproponowane przez Wolontariusza za zgodą koordynatora Korzystającego.


Zapraszamy osoby w każdym wieku, także młodzież poniżej 18 roku życia, za zgodą rodziców lub opiekunów. Jeśli chcesz wspomóc innych w potrzebie, zadzwoń lub napisz do nas:

Sanatoria Dolnośląskie Spółka z o.o.
ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
Tel: 660-679-538
Mail: marketing@sanatoria-dolnoslaskie.pl


Spotkanie wolontariuszy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Rościszowie
268