Badania diagnostyczne

Wykonujemy następujące badania diagnostyczne:

  • zdjęcia RTG klatki piersiowej,
  • badania morfologiczne,
  • badania biochemiczne,
  • analizę moczu i płynów ustrojowych,
  • badania bakteriologiczne w kierunku prątka gruźlicy,
  • badania cytologiczne dróg oddechowych, ginekologiczne, płynów ustrojowych,
  • badanie plwociny na obecność prątków gruźlicy,
  • badania gazometryczne,
  • spirometrię,
  • próbę tuberkulinową.
160