Wypis

Informacja o wypisie w przeddzień wyjścia ze szpitala.
Szczegółowych informacji udziela Statystyka Medyczna - tel. 74 836-97-11 w. 30
161