Oferta

Cennik świadczeń lecznictwa ambulatoryjnego i ambulatoryjnych świadczeń pielęgniarskich wykonywanych w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie:
Lp.
Rodzaj usługi
Cena zabiegu
1.
Porada lekarska bez zdjęcia RTG
85.00 zł
2.
Porada lekarska ze zdjęciem RTG
112.00 zł
3.
Porada lekarska ze zdjęciem RTG i spirometrią
147.00 zł
4.
Bronchoskopia + koszty badań
300.00 zł
5.
Pomiar ciśnienia
5.00 zł
6.
Pobieranie krwi na badanie
15.00 zł
7.
Zastrzyk dożylny ze zleceniem, w obecności lekarza
25.00 zł
8.
Zastrzyk domięśniowy ze zleceniem
14.00 zł
9.
Zastrzyk podskórny ze zleceniem
14.00 zł
10.
Kroplówka ze zleceniem
43.00 zł
11.
Opatrunek mały
20.00 zł
12.
Opatrunek duży
40.00 zł
13.
Zdjęcie szwów
25.00 zł
14.
Założenie OT
15.00 zł
15.
Odczyt OT
8.00 zł
Diagnostyka obrazowa
16.
USG (klatka piersiowa, jama brzuszna)
70.00 zł
17.
EKG
25.00 zł
18.
RTG klatki P-A - 1 projekcja, ze skierowaniem
35.00 zł
19.
RTG klatki boczne - 1 projekcja, ze skierowaniem
35.00 zł
20.
RTG warstwowe klatki - 4 warstwy, ze skierowaniem
90.00 zł
21.
RTG czaszki - 2 projekcje, ze skierowaniem
40.00 zł
Pracowania fizjoterapii oddychania
22.
Badanie gazometryczne spoczynkowe
19.00 zł
Pracowania badań czynnościowych płuc
23.
Spirometria dynamiczna i statyczna
40.00 zł
24.
Próba rozkurczowa z podaniem leku bronchodilatacyjnego
60.00 zł
Badania laboratoryjne
Analityka ogólna
25.
badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu moczu
6.00 zł
26.
oznaczenie ilościowe białka w moczu
5.00 zł
27.
oznaczenie ilościowe cukru w moczu
5.00 zł
28.
badanie krwi utajonej w kale - test immunochromatograficzny
12.00 zł
29.
badanie kału na obecność pasożytów metodą dekantacji i flotacji Rivasa - 1-krotne badanie
6.00 zł
30.
badanie ogólne płynu z jamy ciała
30.00 zł
Hematologia
31.
OB
5.00 zł
32.
morfologia krwi obwodowej z automatycznym rozdziałem leukocytów (3 diff)
7.00 zł
33.
OB. + morfologia
9.00 zł
34.
morfologia krwi obwodowej z mikroskopową oceną krwinek białych
15.00 zł
35.
retikulocyty
6.00 zł
Koagulologia
36.
wskaźnik protrombinowy - INR
6.00 zł
37.
APTT
6.00 zł
Biochemia
38.
bilirubina całk.
5.00 zł
39.
białko całk.
5.00 zł
40.
cholesterol całk.
5.00 zł
41.
glukoza
5.00 zł
42.
mocznik
5.00 zł
43.
kreatynina
5.00 zł
44.
kwas moczowy
5.00 zł
45.
aminotransferazy: AspAT
5.00 zł
46.
aminotransferazy: AlAT
5.00 zł
47.
γ-Glutamylotransferaza GGTP
5.00 zł
48.
elektrolity - sód, potas, chlorki
15.00 zł
49.
gazometria
15.00 zł
50.
CRP
10.00 zł
51.
żelazo
5.00 zł
Bakteriologia prątka gruźlicy
52.
Więcej o zabiegubadanie plwociny
bezpośrednia ocena mikroskopowa BK + posiew tradycyjny na podłożu LJ
35.00 zł
53.
Więcej o zabiegubadanie materiałów ubogoprątkowych
badanie dotyczy materiałów: popłuczyny oskrzelowe, płyny ustrojowe, wymazy i obejmuje badanie mikroskopowe BK + posiew tradycyjny na podłoże LJ + posiew na podłoże płynne (system MGIT)
100.00 zł
54.
Więcej o zabiegubadanie moczu
posiew na podłoże tradycyjne LJ + posiew na podłoże płynne (system MGIT)
90.00 zł
55.
Więcej o zabiegubadanie moczu
Hodowla na podłożu płynnym MGIT
65.00 zł
56.
test identyfikacyjny ID Mtbc
35.00 zł
57.
lekowrażliwość prątka gruźlicy na PZA
55.00 zł
58.
Więcej o zabiegulekowrażliwość prątka gruźlicy na 4 antybiotyki podstawowe
ocena wrażliwości szczepu na 4 antybiotyki podstawowe - Streptomecynę, Rifampicynę, Etambutol, Isoniazid
80.00 zł
Cytologia
59.
cytologia płucna
20.00 zł
60.
cytologia płynów z jam ciała
20.00 zł
61.
cytologia ginekologiczna - system Bethesda
10.00 zł
Inne usługi
62.
Więcej o zabieguWydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy
dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowanie, np. dla PZU
40.00 zł
63.
Więcej o zabieguWydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy
wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy (dopuszczające pracownika do pracy na określonym stanowisku- dotyczy stanowisk pracy bez narażania na czynniki szkodliwe, a także dla uczniów i studentów, którym do dalszej nauki niezbędna jest książeczka zdrowia lub zaświadczenie o przydatności do wykonywania zawodu)
40.00 zł
64.
Więcej o zabieguWydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy
zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych i pieniężnych (za wyjątkiem wydawanych dla celów pomocy społecznej lub uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego)
30.00 zł
65.
Więcej o zabieguWydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy
przygotowanie i wydawanie kopii dokumentacji pacjenta sprawdzonej przez lekarza prowadzącego z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem
20.00 zł
66.
Więcej o zabieguWydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy
wniosek na turnus rehabilitacyjny lub sanatoryjny
30.00 zł
67.
zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych z pełną dokumentacją
150.00 zł
68.
zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych z częściową dokumentacją
100.00 zł
69.
Kopia wyników badań - format A4 jednostronnie
1.00 zł
70.
Kopia wyników badań - format A4 dwustronnie
1.50 zł