Paliatyw Rościszów

Oddział Medycyny Paliatywnej w Rościszowie dysponuje 37 łóżkami stacjonarnymi. Personel zajmuje się leczeniem bólu, niesieniem ulgi w cierpieniu, leczeniem objawowym oraz zapewnieniem komfortu pacjentom w terminalnej fazie każdej choroby, głównie chorób nowotworowych.

Zapewniamy wsparcie choremu i jego rodzinie dzięki profesjonalnemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów oraz duchownego, a nasza opieka opiera się na profesjonalizmie, życzliwości, otwartości na cierpienie chorego i jego rodziny. Staramy się zapewnić chorym domową atmosferę, istnieje możliwość towarzyszenia choremu przez najbliższą rodzinę.

Naszym celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin poprzez:

Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc
  • zwalczanie bólu trudnego do opanowania,
  • łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych,
  • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych-pielęgnacja,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
  • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia,
  • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.

Oddział zaopatrzony jest w sprzęt rehabilitacyjno-pielęgnacyjny, służący do opieki nad pacjentem obłożnie chorym.

118