ZOL Rościszów

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rościszowie znajduje się w budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc, który położony jest w przepięknej miejscowości otoczonej bujną roślinnością. Pacjenci mają zapewnioną ciszę i spokój.

Zadaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową opieką i pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych a także osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby takie mają ukończony proces diagnostyczny, nie wymagają na tym etapie dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan ich zdrowia i stopień niepełnosprawności, a także brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samodzielnej opieki.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie mogą być przyjęci pacjenci z chorobą psychiczną oraz z chorobą nowotworową.

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia".
Albert Einstein

117