Dokumenty do ściągnięcia

Wymagane Dokumenty:

  • wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego,
  • wywiad pielęgniarski,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Dodatkowo:

  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL, albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt.

Załączniki:

165