Wczoraj, dziś, jutro...

Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc 29 października 1945 roku wprowadzono polską nazwę miasta - Piotrolesie. W lipcu 1947 roku Piotrolesie stało się już na stałe Pieszycami, które 22 lipca 1962 roku otrzymały prawa miejskie. Pieszyce są jedną z najstarszych miejscowości Przedgórza Sudeckiego, należą do zespołu miast: Pieszyce - Dzierżoniów - Bielawa.

Od 1 lipca 2008 roku Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Rościszowie wchodzi w skład Spółki "Sanatoria Dolnośląskie" z siedzibą w Sokołowsku.

Obiekt ten jest systematycznie remontowany i unowocześniany, aby nie tylko posiadać wykwalifikowany personel lecz również stale podnosić standard świadczonych usług.

126