Poradnia tlenoterapii domowej

Poradnia tlenoterapii domowej
Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. Z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu Pacjenci mogą korzystać z aparatów w warunkach domowych. Leczenie domowe umożliwiają tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne, które "zagęszczają" tlen z powietrza.

Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza. Jednocześnie Pacjent pozostaje pod stałą opieką naszej poradni.

Poradnia Tlenoterapii Domowej znajduje się w budynku DOOM "Biały Orzeł".
Rejestracja pacjentów odbywa się od godziny 8:00-14:00, pod numer tel. 74 845-82-40 w.49.
82