Zasady przyjmowania pacjentów

Podstawą udzielenia świadczenia zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest ustalenie terminu porady lekarskiej.

Termin ustalany jest na podstawie następujących dokumentów:

  • aktualnego skierowania do poradni specjalistycznej
  • dowodu osobistego.

W przypadku ustalenia terminu wizyty poprzez rejestrację telefoniczną pacjent przed wykręceniem numeru telefonu do rejestracji powinien przygotować w zasięgu ręki skierowanie. W trakcie rejestracji telefonicznej należy podać ze skierowania następujące dane:

  • datę skierowania i nazwę poradni (dokładnie),
  • imię i nazwisko lekarza kierującego.

W przypadku wizyty pierwszorazowej pacjent powinien zgłosić się do rejestracji celem założenia kartoteki oraz okazania ww. dokumentów wraz z dokumentacją medyczną i dowodem osobistym.

156