Zalety tlenoterapii

Celem tlenoterapii jest zwiększenie stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych, w celu poprawy utlenowania krwi, u Pacjentów cierpiących na niewydolność oddychania. Korzyści z tej formy leczenia obejmują m.in.:
  • poprawę jakości życia,
  • zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzebę hospitalizacji,
  • wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc,
  • podczas terapii Pacjent przebywa w domu, ma to pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie,
  • pacjent do szpitala trafia tylko w okresach zaostrzeń choroby, które wymagają intensywnego leczenia,
  • chory otrzymuje nieodpłatnie koncentrator oraz przewody tlenowe,
  • bezpłatny serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne z wymianą filtrów, które odbywają się co 6 miesięcy.
102