ZOL Biały Orzeł i Waligóra

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze: "BIAŁY ORZEŁ" i "WALIGÓRA" położone są na skraju parku, wśród bujnej roślinności, co zapewnia pacjentom ciszę i spokój.
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc Biały Orzeł Ich zadaniem jest okresowe lub stałe objęcie całodobową opieką i pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych a także osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby takie mają ukończony proces diagnostyczny, nie wymagają na tym etapie dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan ich zdrowia i stopień niepełnosprawności, a także brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samodzielnej opieki.

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego nie mogą być przyjęci pacjenci z chorobą psychiczną oraz z chorobą nowotworową, a także ze względu na trudną sytuację socjalną.

Zapraszamy rodziny naszych Podopiecznych do udziału w przedstawieniach organizowanych przez dzieci z Sokołowska.

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia".
Albert Einstein

93