Leczenie ambulatoryjne NFZ

Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA" prowadzi leczenie w ramach umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju: Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne Dorosłych i Dzieci z woj. dolnośląskiego.

Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych. W ramach uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego pacjent ma zapewnione badania lekarskie oraz nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie - 6 dni w tygodniu.

Uzyskanie skierowania na leczenie ambulatoryjne ubezpieczony uzyskuje na druku pt. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową - w pkt. IV należy zaznaczyć: UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE. Po otrzymaniu skierowania na leczenie ambulatoryjne, pacjent uzgadnia termin przyjazdu z kierownictwem zakładu uzdrowiskowego, do którego dostał skierowanie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.

38