Z sercem dla Orlika

17.10.2018
Z sercem dla Orlika

W dniu 10 października 2018r w Ratuszu w miejscowości Aachen (Nadrenia Północna-Westfalia), w imieniu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Julian Golak - Wiceprzewodniczący wyróżnił doktora Hansa Gottfried von Kirchbach Złotą Odznaką „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".

 

Odznaczenie za pomoc w budowie i wyposażeniu Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci Orlik w Kudowie – Zdroju odbyło się w obecności: Jacka Pilawy - Wiceprzewodniczącego Komisji Współpracy z zagranicą Sejmiku Dolnośląskiego, dr Margerete Schmeer - Burmistrza Aachen oraz Bronisława MJ Kamińskiego – byłego Dyrektora Szpitala. Z medalami wręczone zostały fotoplansze przedstawiające historię Orlika i Pomnika Trzech Kultur, które wzbudziły duże zainteresowanie i znajdą się w kilku miejscach w Aachen.

 

Raz jeszcze dziękujemy dr Hansowi Gottfried von Kirchbach za wkład w życie Orlika, pomoc materialną oraz serce, które na zawsze już będzie obecne w murach Szpitala.