"Biały Orzeł" odzyskał blask swojej historycznej świetności.

08.01.2019
"Biały Orzeł" odzyskał blask swojej historycznej świetności.

W grudniu 2018 Spółka „Sanatoria Dolnośląskie” zakończyła kolejny etap modernizacji i remontu swoich obiektów.

 

„Biały Orzeł ”w Sokołowsku odzyskał blask swojej historycznej świetności. Elewacja siedziby została zmodernizowana i docieplona oraz zyskała nowe pokrycie dachowe. Wstawiono nową stolarkę drzwiową i okienną. Na Palmiarni i części biurowej wstawiono witraże okienne, które zostały odtworzone na podstawie oryginalnych ponad stuletnich okien. Dzięki tym modernizacjom podniesione zostały parametry energooszczędne budynków. Prace zostały sfinansowane w całości ze środków własnych Spółki.

Galeria