Sanatoria Dolnośląskie zacieśniają współpracę ze Szczawnem-Zdrój

16.08.2019
Sanatoria Dolnośląskie zacieśniają współpracę ze Szczawnem-Zdrój

W poniedziałek 12 sierpnia 2019 prezes zarządu Sanatoria Dolnośląskie sp. z o. o. Tomasz Maciejowski i burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk podpisali w szczawieńskim magistracie porozumienie pomiędzy Spółką Sanatoria Dolnośląskie a Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój w sprawie dalszego zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami.

 

Chodzi o ułatwienia dla kuracjuszy w korzystaniu z infrastruktury miejskiej, w szczególności budowanego właśnie basenu „ Dolnośląski Delfinek”.
Porozumienie przewiduje wykorzystanie basenu do celów działalności sanatoryjno-uzdrowiskowej dla kuracjuszy przebywających w obiektach uzdrowiskowych Sanatoriów Dolnośląskich.

 

Prezes Tomasz Maciejowski wyraził zadowolenie z zacieśnienia współpracy z gminą. - Podpisanie tego porozumienia jest naturalną konsekwencją podjętych już wcześniej działań. Samorząd województwa dolnośląskiego częściowo współfinansuje budowę basenu w Szczawnie-Zdroju, a nasza spółka również pozostaje w zarządzie Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Cieszę się, że basen, który buduje gmina, będzie mógł być wykorzystywany do celów rehabilitacji kuracjuszy i wzbogacić ofertę naszego obiektu Azalia, który znajduje się w Szczawnie-Zdroju - podkreślił Tomasz Maciejowski.

 

Z kolei burmistrz Marek Fedoruk zaznaczył, że gmina stara się podejmować takie działania, by służyły one zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym Szczawno kuracjuszom. - Obiekt będzie służył przede wszystkim uczniom i mieszkańcom, ale podejmujemy współpracę z podmiotami realizującymi lecznictwo uzdrowiskowe, aby basen mógł służyć także kuracjuszom i wzbogacać ofertę uzdrowiska co przynosi pożytek dla całego miasta - mówił burmistrz Marek Fedoruk.

 

W konferencji uczestniczyła także pani Agnieszka Jennings, kierownik ds. zarządzania w Sanatorium Uzdrowiskowym „Azalia” w Szczawnie-Zdroju, którego kuracjusze będą mogli korzystać basenu. - Bardzo się cieszę, że dzięki otwartości burmistrza Szczawna-Zdroju i działaniom podjętym przez Zarząd naszej spółki kuracjusze będą mogli korzystać z zajęć rehabilitacyjnych na basenie Delfinek. Pytania o basen są jednymi z pierwszych, zadawanych przez naszych gości – mówiła kierownik „Azalii”.
Delfinek ma zostać oddany do użytku pod koniec wakacji w przyszłym roku.

 

Podpisanie porozumienia jest konsekwentną kontynuacją budowy marki Spółki Sanatoria Dolnośląskie i Uzdrowiska Szczawno-Zdrój. Jest również niejako realizacją kierunków rozwoju jakie nakreślił Premier Mateusz Morawiecki 26 lipca 2019 podczas swojej wizyty w Szczawnie-Zdroju.


Szef Rządu RP powiedział wtedy: - Mamy w Polsce 45 uzdrowisk, chcę z całą mocą podkreślić, że dla nas wszystkich uzdrowiska są niezwykle ważnymi punktami na mapie, z jednej strony atrakcji turystycznych, ale także na mapie przyrodolecznictwa i leczenia ludzi metodami naturalnymi z wykorzystaniem wód mineralnych.


Kontynuując Premier podkreślił znaczenie Szczawna-Zdroju - Chcemy by ludzie mogli tu przybywać z całej Polski i Europy. Jest to ośrodek znany. Niech rozsławia imię polskiego przyrodolecznictwa i polskich zdrojów w całej Europie, a może nawet szerzej.

W podsumowaniu Mateusz Morawiecki dodał również, że Polska może być potęgą uzdrowiskową i turystyczną - Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu. Już jesteśmy miejscem do którego z roku na rok przybywa coraz więcej turystów i kuracjuszy na leczenie uzdrowiskowe. Chcemy by kolejne lata prowadziły nas do jeszcze większych przyrostów w tym typie lecznictwa.

Galeria