Dolnośląskie uzdrowiska będą współpracować

09.10.2020
Dolnośląskie uzdrowiska będą współpracować

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o. o. są jednym z sygnatariuszy podpisanej 29 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu „Deklaracji Uzdrowiskowej”. Tym samym, wspólnie z innymi przedstawicielami sektora uzdrowiskowego na Dolnym Śląsku, zadeklarowały zamiar przystąpienia do „Dolnośląskiego Klastra Uzdrowiskowego”.

 

Nadrzędnym celem Klastra ma być rozwijanie i pogłębianie wszechstronnej współpracy dla osiągnięcia wspólnych korzyści w obszarze lecznictwa uzdrowiskowego. Porozumienie zakłada podejmowanie przez dolnośląskie uzdrowiska wspólnych działań m.in. w zakresie prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, wypracowania wspólnych standardów działania, a także wymianę wiedzy i rozwój kompetencji pracowników. W obszarze zadań jest także dbanie o wysokie standardy oferowanych usług, a także liczne działania edukacyjne.

 

- Wykorzystanie nowych szans, pojawiających się na rynku, wymaga od dolnośląskich uzdrowisk kreatywnych pomysłów, nowych technologii, a przede wszystkim zjednoczenia sił. Tworząc klaster chcemy zmienić dotychczasowe podejście. Uzdrowiska nie mogą być dla siebie konkurencją, powinny mówić jednym głosem i wspólnie wypracowywać strategie rozwoju dla całej branży – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

 

W inicjatywę zaangażowane są zarówno uzdrowiska samorządowe, w tym Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. , jak i te z portfela KGHM TFI S.A. W ramach porozumienia spółki chcą zwracać uwagę na dobre praktyki w racjonalnym wykorzystywaniu surowców leczniczych, rozwój lecznictwa balneologicznego, edukację zdrowotną dla pacjentów oraz promowanie kurortów w Polsce i za granicą. Celem współpracy będzie także zwiększenie innowacyjności w zarządzaniu, tak aby podmioty uzdrowiskowe były jeszcze bardziej konkurencyjne na rynku usług turystyki medycznej.

 

Działalność Dolnośląskiego Klastra Uzdrowiskowego to także konkretna idea. Uzdrowiska chcą przede wszystkim uświadomić pacjentom, społeczeństwu, że balneologia i lecznictwo uzdrowiskowe to dziedziny medycyny odgrywające kluczową rolę w leczeniu i zapobieganiu wielu schorzeniom.

Mam nadzieję, że wspólne działania dolnośląskich uzdrowisk sprawią, że nasz region stanie się uzdrowiskowym centrum Polski, ale także miejscem rozpoznawalnym w Europie – mówi Tomasz Maciejowski, Prezes Zarządu Sanatoriów Dolnośląskich sp. z o. o. – Powinno to dać nam również siłę, by występować z odpowiednimi postulatami i projektami przepisów, które wesprą rozwój całej branży.

Galeria