Spółka otrzymała pozwolenie na rozbudowę Sanatorium w Dusznikach-Zdroju

14.12.2020
Spółka otrzymała pozwolenie na rozbudowę Sanatorium w Dusznikach-Zdroju

Spółka Sanatoria Dolnośląskie, otrzymała decyzję wydaną przez Starostę Kłodzkiego dotyczącą pozwolenia na budowę Zakładu Przyrodoleczniczego przy Sanatorium Uzdrowiskowym „Zimowit” wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Trzeci pawilon powstanie na działce tuż obok dwóch budynków tworzących Sanatorium Uzdrowiskowe „Zimowit” przy ul. Chopina Dusznikach-Zdroju.
– Załoga Spółki otrzymała przedświąteczny prezent w postaci dokumentu pozwolenia na budowę. Tym samym kończymy proces wyboru projektu, stworzenia dokumentacji budowlanej i wykonawczej oraz akceptacji proponowanych rozwiązań poprzez organy administracji architektoniczno-budowlanej, a przede wszystkim konserwatora zabytków – wyjaśnia Tomasz Maciejowski, prezes zarządu Sanatoriów Dolnośląskich. – Zrobiliśmy pierwszy mały krok, który mam nadzieję, w przyszłości stanie się dźwignią rozwoju dla Spółki.

 

Warto zauważyć, że pomimo kłopotów związanych z epidemią, całą procedurę udało się sfinalizować w iście ekspresowym tempie. Sanatoria Dolnośląskie ogłosiły konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej nowego obiektu w Dusznikach-Zdroju zaledwie w lutym tego roku. Zwycięzcą konkursu okazała się Autorska Pracownia Architektury CAD sp. z o.o. z Warszawy. Zaprojektowany obiekt spełnia wytyczne wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie wymagań, jakimi powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Tworzy nowoczesną, pozbawioną barier dostępności infrastrukturę. Ponadto budynek będzie wyposażony w technologie, które minimalizują koszty eksploatacji obiektu.

 

– Strategia Spółki z 2019 r. zakładała budowę nowoczesnego Zakładu Przyrodoleczniczego m.in. z basenami leczniczo-rehabilitacyjnymi, strefą fizjoterapeutyczno-balneologiczną oraz dodatkową strefą zakwaterowania dla kuracjuszy – dodaje Tomasz Maciejowski. – To diametralnie inne warunki pracy dla załóg SU „Zimowit”, a przede wszystkim inny wymiar usługi, którą chcemy dedykować naszym stałym klientom i nowym kuracjuszom, których zawsze z najwyższą starannością otaczamy opieką.

 

Najbliższe tygodnie, w tym projekcje związane z możliwością powrotu branży uzdrowiskowej do pełnej aktywności, będą determinowały dalsze decyzje inwestycyjne Spółki.

Galeria