Wkrótce ruszamy z realizacją kolejnego projektu w Sokołowsku

16.12.2020
Wkrótce ruszamy z realizacją kolejnego projektu w Sokołowsku

Spółka Sanatoria Dolnośląskie z sukcesem pozyskała środki w kwocie 3,25 miliona złotych na realizację projektu „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku” (DDOM) dedykowanego opiece nad osobami zależnymi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i budżet państwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych. Wartość całego projektu wynosi ogółem ponad 3,42 miliona złotych.

 

- Dzięki realizacji tego zadania już w drugiej połowie przyszłego roku zaoferujemy usługi medyczne świadczone w warunkach zbliżonych do domowych – wyjaśnia Tomasz Maciejowski, Prezes zarządu Sanatoriów Dolnośląskich. - Będziemy mogli rozwinąć nowe formy dziennej opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz poprawić ich stan zdrowia.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez wsparcie 25 miejsc deinstytucjonalnej opieki nad osobami zależnymi i rozwój systemu świadczeń zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych. Dodatkowo przewiduje się wsparcie opiekunów lub członków rodzin pacjentów DDOM w latach 2020-2023.

 

Grupą docelową są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego.

 

W ramach projektu zaplanowano realizacje czterech zadań: 1. Adaptacja obiektu w celu uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku. 2. Wyposażenie obiektu. 3. Organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku. 4. Realizacja działań edukacyjnych dla opiekunów i rodzin pacjentów.

 

Tego rodzaju działanie jest realizacją zapisów „Założeń Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020”, w których przewidziano rozwój oferty dziennych usług zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt odpowiada na potrzeby wskazane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i potrzeby grupy docelowej wskazywane w dokumentach ministerialnych.

Galeria