Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

09.06.2021

W trosce o stan psychiczny dzieci i młodzieży spowodowany epidemią, która to w znaczny sposób zaburzyła relacje międzyludzkie, osłabiła odporność psychiczną i społeczną dzieci oraz młodzieży, prowadzone są działania na rzecz upowszechniania wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz miejscach, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc. Zachęcamy do korzystania z tej pomocy.

 

Poniżej znajduje się lista ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa dolnośląskiego, które udzielają pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.
Dzieci i młodzież mogą skorzystać ze świadczeń oferowanych przez wskazane podmioty nieodpłatnie i bez skierowania lekarskiego. Dzięki uzyskaniu szybkiej pomocy można
zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia psychicznego pacjenta i uniknąć hospitalizacji, która jest trudnym doświadczeniem dla młodej osoby.