DDOM w Sokołowsku już funkcjonuje

06.07.2021
DDOM w Sokołowsku już funkcjonuje

Ruszyliśmy z nowym projektem, tym razem utworzyliśmy w Sokołowsku Dzienny Dom Opieki Medycznej. Do DDOM kierowane są osoby niesamodzielne, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

 

W ramach pobytu nasi Podopieczni będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych
i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta.

Logotypy

Galeria