Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej

21.07.2021
Otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej

Spółka Sanatoria Dolnośląskie z sukcesem pozyskała środki na realizację projektu „Utworzenie dziennego domu opieki medycznej w Sokołowsku” dedykowanego opiece nad osobami zależnymi. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską i budżet państwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach działania 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

21 lipca 2021 r. oficjalnie otwarto placówkę, która działa od początku miesiąca. Uroczystego otwarcia dokonali: Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego wspólnie z Tomaszem Maciejowskim – prezesem zarządu spółki Sanatoria Dolnośląskie.

 

– Utworzenie DDOM-u zdecydowanie wpisuje się w kierunki rozwojowe zarówno Spółki, jak i krajowe tendencje dotyczące tzw. zjawiska „siwienia społeczeństwa” – mówi Tomasz Maciejowski, Prezes Sanatoriów Dolnośląskich sp. z o. o. – Doświadczenie pracowników związane z prowadzeniem opieki długoterminowej w naszych jednostkach, sprawiło, że organizacja przebiegła dość sprawnie, co cieszy lokalną społeczność oraz osoby z powiatu wałbrzyskiego, którym dedykowany jest projekt. Dotychczasowe zdywersyfikowanie naszej podstawowej działalności, oparte na różnych filarach, tworzonych przez jednostki takie jak: zakłady opiekuńczo-lecznicze, oddział medycyny paliatywnej, sanatoria, szpital oraz rehabilitację dla dorosłych i dzieci, zdeterminowało możliwie bezpieczne przejście naszej firmy przez kolejne fale pandemii. Zarząd liczy zatem, że pozyskanie nowych kompetencji przez załogę Spółki, nawiązana współpraca z partnerami realizującymi świadczenia medyczne na rynku lokalnym, przełożą się na trwałość nowych dla Spółki świadczeń medycznych również po zakończeniu tego prawie 3-letniego projektu realizowanego w Sokołowsku. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Sokołowsku pozwala Spółce na umożliwienie dostępu do świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy nie kwalifikują się jeszcze do zakładu opiekuńczo – leczniczego, a jednocześnie ich stan zdrowia wymaga większej pomocy niż świadczenia rehabilitacyjne. Ośrodek jest zatem dopełnieniem pakietu usług oferowanych przez naszą Spółkę oraz wyjściem naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług zdrowotnych poprzez stworzenie 25 miejsc opieki dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym osób starszych. Grupą docelową są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności osoby powyżej 65 roku życia. Projekt dedykowany jest mieszkańcom powiatu wałbrzyskiego oraz Wałbrzycha.

 

W ramach projektu zaplanowano realizacje następujących zadań:

  1. Adaptacja obiektu w celu uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku.
  2. Wyposażenie obiektu.
  3. Organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku.
  4. Realizacja działań edukacyjnych dla opiekunów i rodzin pacjentów.

Okres funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sokołowsku: 01.07.2021 – 30.06.2023r.

 

REKRUTACJA do DDOM


Rekrutacja do projektu prowadzona jest w naborze ciągłym;
Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., Dokumenty rekrutacyjne dostępne w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej www.sanatoria-dolnoslaskie.pl, niezbędną dokumentację należy składać w biurze projektu pod adresem Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko w celu zarejestrowania w kolejce oczekujących.

Kryteriami decydującymi o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu są:

  • osoby powyżej 65 roku życia - 65 lat i mniej: 0 pkt, 66-69: 2 pkt, powyżej 70 r.ż.: 4 pkt;
  • osoba samotna - 4 pkt;
  • osoba z niepełnosprawnościami - 1 pkt;
  • osoba, u której w gospodarstwie domowym występuje niepełnosprawność - 1 pkt;

W ramach projektu realizowane są świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania, w tym terapii pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej, specjalistycznej opieki lekarskiej.

Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej mają zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie. W przypadku osób samotnych bez możliwości pomocy ze strony opiekunów lub w przypadku znacznej niepełnosprawności Organizator zapewnienia transport z miejsca zamieszkania do DDOM-u i powrotu do miejsca zamieszkania. Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje na stronie:

https://sanatoria-dolnoslaskie.pl/dzienny-dom-opieki-medycznej-sokolowsko

Galeria