Pasowanie na ucznia

14.10.2021
Pasowanie na ucznia

14 października w Zespole Szkolno  Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Sokołowsku odbyło się pasowanie na ucznia. Pan Prezes Tomasz Maciejowski, który uczestniczył w uroczystości złożył gronu pedagogicznemu serdeczności oraz wyrazy uznania za trud pracy. Na ręce Pani Dyrektor został przekazany bukiet kwiatów wraz z koszem pełnym słodkości. Natomiast pierwszoklasiści otrzymali drobne upominki oraz słowa otuchy.

 


Ta szczególna uroczystość zbiega się ze Świętem Edukacji Narodowej, dlatego korzystając z okazji, dziękujemy wszystkim Pracownikom szkoły za uczenie dzieci i młodzieży, możliwość odkrywania świata oraz pokazanie jak dokonywać właściwych wyborów . A Wam uczniowie życzymy sukcesów, rozwijania pasji i zainteresowań oraz nawiązywania nowych przyjaźni.

Galeria