Nowa sygnalizacja pożarowa w Rościszowie

05.08.2022
Nowa sygnalizacja pożarowa w Rościszowie

Spółka Sanatoria Dolnośląskie zajmuje się działalnością opiekuńczą, leczniczą i uzdrowiskową. Prowadzimy ją w obiektach, które wymagają stałej troski i zaangażowania w należyte utrzymanie ich świetności. Na liście tej szczególne miejsce zajmuje, wpisany do rejestru zabytków, budynek Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie.
Właśnie tam zainstalowaliśmy i oddaliśmy do użytku system sygnalizacji pożarowej.

 

Inwestycja pochłonęła ponad 360 tysięcy złotych. O jej skali świadczą choćby niektóre liczby. Zamontowano m.in.: 294 optyczne czujki pożarowe dymu, 18 czujek bezprzewodowych, 9 czujek nadmiarowo-różnicowych temperatury, 30 ręcznych ostrzegaczy pożaru, 20 sygnalizatorów akustycznych, a do tego wiele elektronicznych urządzeń sterujących całym systemem. Wykonano pół kilometra bruzd w ścianach i położono łącznie prawie 5 kilometrów różnego rodzaju przewodów. Wszyto po to by zabytkowy obiekt był należycie monitorowany, a znajdujący się w nim ludzie mogli czuć się bezpiecznie. Dzięki inwestycji zrobiliśmy kolejny krok w zakresie spełniania wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Budynek Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie został zbudowany w 1898 roku. Całość nosi cechy architektury eklektyczno – secesyjnej z licznymi elementami zdobniczymi nawiązującymi do modnego na przełomie stuleci „stylu kurortowego”. Wokół znajduje się park leśny. W 1960 roku obiekt zaczął działać jako sanatorium przeciwgruźlicze. Obecnie dawne sanatorium funkcjonuje jako Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc z oddziałami: Chorób Płuc, Medycyny Paliatywnej i Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym.

 

Na wykonanie inwestycji Spółka uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 142 000 zł oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 90 000 zł. Pozostała kwota to środki własne Spółki.

Galeria