Stypendia dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego

06.10.2022
Stypendia dla studentów pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego

RUSZYŁA CZWARTA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW

 

▪️ PIELĘGNIARSTWA,

▪️ POŁOŻNICTWA

▪️ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

▪️ Stypendium w wysokości 1500 zł miesięcznie jest przyznawanie na okres jednego roku akademickiego. Termin składania wniosków trwa od 3 do 28 października 2022 r.

 

▪️ Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:

▪️ nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

▪️ nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;

▪️ uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;

▪️ podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres co najmniej 3 lat.

 

Wszystkie informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie: https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/program-stypendialny-dla-kadry-medycznej/

Galeria