Leczymy gruźlicę wielolekooporną w warunkach ambulatoryjnych

14.02.2023
Leczymy gruźlicę wielolekooporną w warunkach ambulatoryjnych

Leczenie gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych jest w Polsce nowością. Program pilotażowy ruszył pod koniec ubiegłego roku, zaraz po tym jak w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia, które określa zasady jego prowadzenia. Projekt ma być realizowany do 30 września 2024 r. i jest adresowany także do ukraińskich chorych przebywających obecnie w Polsce.

 


Celem głównym programu, jest sprawdzenie modelu leczenia pacjentów z gruźlicą wielolekooporną (MDR-TB) w warunkach ambulatoryjnych i jego harmonizacja ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia. Pilotaż ma na celu wypracowanie optymalnego modelu leczenia i nadzoru nad przyjmowaniem leków przez osoby chore na gruźlicę wielolekooporną w systemie ambulatoryjnym w połączeniu z systemem zaopatrywania w leki.

 


Jak czytamy w rozporządzeniu, osoby objęte pilotażem mają być objęte telemonitoringiem, zaś samo leczenie chorych w ramach AOS ma przełożyć się na mniejszą hospitalizację osób z MDR-TB.

 


Do programu pilotażowego kwalifikuje się osoby pełnoletnie, które nie wymagają hospitalizacji, posiadają udokumentowane rozpoznanie wstępne MDR-TB lub udokumentowaną historię leczenia MDR-TB. Ważną zasadą jest to, że program ma również objąć leczenie w kraju obywateli Ukrainy.

 


Realizatorem programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jako centralny ośrodek koordynujący, oraz regionalne ośrodki koordynujące - w tym należący do Sanatoriów Dolnośląskich Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie.

Galeria