Kodeks Etyczny

Jako Pracownik “Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. zobowiązuję się do przestrzegania następujących zasad:

 • Dbam o wizerunek firmy i czuję się za nią odpowiedzialny
 • Moje postępowanie jest zawsze jawne, przejrzyste i zrozumiałe, jestem lojalny wobec siebie i innych
 • Szanuję, rozumiem i jestem uprzejmy dla innych
 • Dbając o Klienta mam na uwadze dobro firmy
 • Nie ujawniam i nie wykorzystuję informacji pozyskanych w związku z pracą w sposób szkodzący komukolwiek
 • Buduję swoją pozycję w firmie nie szkodząc innym
 • Nie czerpię korzyści materialnych kosztem firmy
 • Unikam sytuacji, w których interes osobisty będzie sprzeczny z interesem firmy
 • Mówię prawdę
 • Dotrzymuję danego słowa nie składając obietnic bez pokrycia
 • Problemy staram się rozwiązywać z optymizmem i spokojem
 • Jestem zdyscyplinowany w pracy
 • Chętnie dzielę się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem