Misja

Misja

 

Wizja

Jesteśmy najlepsi, w tym co robimy. Tworzymy markę „Sanatoria Dolnośląskie”, która jest wizytówką regionu i synonimem oczekiwanego partnera. Jesteśmy świadomi tego, czego oczekują od nas interesariusze, dlatego tworzymy ofertę usług pierwszego wyboru.

Cel główny

Ciągły wzrost wartości Spółki oparty na usłudze wysokiej jakości, przy zachowaniu stabilności ekonomicznej, z uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju organizacji.