Praca

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE zatrudni fizjoterapeutę

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” w Dusznikach Zdroju ul. Chopina 3

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapii
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE zatrudni salową

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju ul. Ofiar Katynia 3-5

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE zatrudni konserwatora

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” w Dusznikach Zdroju ul. Chopina 3

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE zatrudni kelnerkę/pomoc kuchenną

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” w Dusznikach Zdroju ul. Chopina 3

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane gastronomiczne)
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE zatrudni pielęgniarkę

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju, ul. Ofiar Katynia 3-5

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (pielęgniarstwo),
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE zatrudni referenta ds. gospodarczych
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju, ul. Ofiar Katynia 3-5

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • biegła obsługa komputera i pakietu Microsoft Office,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni salową
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju, ul. Ofiar Katynia 3-5

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Ustawą z dnia 08 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2139)
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni kucharza
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju, ul. Ofiar Katynia 3-5

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane gastronomiczne),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni kelnerkę - pomoc kuchenną
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju, ul. Ofiar Katynia 3-5

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane gastronomiczne),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni kelnerkę - pomoc kuchenną
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” w Dusznikach Zdroju ul. Chopina 3

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane gastronomiczne),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni Pielęgniarkę Oddziałową

Miejsce pracy: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Sokołowsku, 58 - 351 Sokołowsko ul. Parkowa 5

 

ZADANIA:

 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,
 • ustalanie sposobu realizacji kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej,
 • dbanie o zaopatrzenie oddziału w leki, środki opatrunkowe i inne niezbędne do pracy i prawidłowego funkcjonowania oddziału,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej,
 • edukacja pacjenta.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (pielęgniarstwo), aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki oddziałowej,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” ul. Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe - magister fizjoterapii,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni technika masażystę
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci „ORLIK”, ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci „ORLIK”, ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „AZALIA” w Szczawnie Zdroju ul. Ofiar Katynia 3

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe – magister fizjoterapii,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni pracownika na stanowisko: kucharz, pomoc kuchenna
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” w Dusznikach Zdroju, ul. Chopina 3

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (gastronomiczne),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • zatrudnienie na umowę o pracę ( system pracy zmianowej),
 • pracę z doświadczonym, przyjaznym zespołem, w rozwijającej się firmie.

 

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sokołowsko

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • organizowanie, kierowanie i nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych,
 • koordynacja całokształtu zadań administracyjno-technicznych oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w tym zakresie, m.in.: nadzorowanie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji w Spółce,
 • koordynowanie realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • kontrola nad zapewnieniem zasobów w obszarze infrastruktury technicznej, bazy hotelowej, żywienia, eksploatacji obiektów i urządzeń,
 • kontrolowanie prowadzenia spraw związanych z ochroną zabytków i ścisła współpraca z właściwym Konserwatorem Zabytków,
 • kontrola nad funkcjonowaniem urządzeń telekomunikacyjnych, łącznościowych, komputerowych, internetowych, łączy radiowo-telewizyjnych oraz utrzymaniem pełnej sprawności urządzeń medycznych i balneotechnicznych,
 • kontrolowanie prowadzenia spraw związanych z ochroną środowiska, ochroną p-poż. oraz gospodarką odpadami medycznymi i komunalnymi.

 

OCZEKIWANIA:

 • doświadczenie zawodowe,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • mile widziane uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • doświadczenie w przygotowywaniu budżetów i harmonogramów projektu, w procesie wyceny prac budowlanych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy, zarządzania czasem, szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji,
 • umiejętność zarządzania zespołem podwykonawców i własnym,
 • odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • prawo jazdy kat. B

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – magister fizjoterapii,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni KIEROWNIKA DZIAŁU REMONTOWO – BUDOWLANEGO
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy: Sokołowsko

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opracowywanie planów dotyczących remontów, modernizacji i konserwacji, we współpracy z pozostałymi komórkami i Jednostkami organizacyjnymi Spółki,
 • organizacja działań związanych z przeprowadzaniem prac remontowych i modernizacyjnych obiektów, urządzeń energetycznych, mechanicznych, wodno-kanalizacyjnych, dźwigów i adaptacji pomieszczeń w obiektach Spółki, zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w Spółce,
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • nadzorowanie realizacji działań, mających na celu szybkie i skuteczne usuwanie awarii oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych związanych z dostosowaniem pomieszczeń i obiektów do prowadzonej w nich działalności,
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi, odpowiedzialnymi za nadzór techniczny i energetyczny,
 • planowanie prac przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych,
 • przygotowanie, negocjowanie oraz nadzór nad realizacją umów z podwykonawcami, kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP,
 • nadzór nad procesami uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień,
 • nadzorowanie prawidłowego rozliczania wykonanych robót i zakupionych materiałów oraz udział w odbiorze prac remontowo-budowlanych,

 

OCZEKIWANIA:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • doświadczenie w przygotowywaniu budżetów i harmonogramów projektu, w procesie wyceny prac budowlanych,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy, zarządzania czasem, szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji,
 • umiejętność zarządzania zespołem podwykonawców i własnym,
 • odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • prawo jazdy kat. B

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NIEAKTUALNE

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót w zakresie zgodności inwestycji z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną, w oparciu o przepisy prawa budowlanego,
 • prowadzenie dokumentacji budowy, tworzenie harmonogramów budowy,
 • analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów budowy, sprawowanie nadzoru nad realizacją budżetu zgodnie z założonymi celami,
 • planowanie prac przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych zasobów ludzkich, sprzętowych i materiałowych,
 • przygotowanie, negocjowanie oraz nadzór nad realizacją umów z podwykonawcami, kontrola podwykonawców zgodnie z postanowieniami kontraktu, dokumentacją projektową, harmonogramem i przepisami BHP,
 • realizacja, koordynacja i nadzór nad procesami uzyskiwania niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień;
 • udział w odbiorach prac na poszczególnych etapach realizacji inwestycji oraz udział w odbiorze końcowym i ostatecznym,
 • sporządzanie zestawień materiałowych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów zawiązanych z realizacją inwestycji.

 

OCZEKIWANIA:

 • doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem, koordynacją i nadzorem procesów inwestycyjnych i remontowych,
 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
 • uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
 • doświadczenie w przygotowywaniu budżetów i harmonogramów projektu, w procesie wyceny prac budowlanych,
 • umiejętność analizy projektów i dokumentacji technicznej,
 • znajomość przepisów prawa budowlanego oraz przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego,
 • przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • mile widziane kwalifikacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • samodzielność w działaniu, umiejętność planowania i organizacji pracy, zarządzania czasem, szybkiego i skutecznego podejmowania decyzji,
 • umiejętność zarządzania zespołem podwykonawców i własnym,
 • odpowiedzialność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • bardzo dobra znajomość pakietu Office,
 • prawo jazdy kat. B

 

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni referenta ds. Administracji i Marketingu
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, hotelarstwo, turystyka),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem i terminala płatniczego,
 • samodzielność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • pracę z doświadczonym, dynamicznym i przyjaznym zespołem.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni konserwatora
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni opiekunów
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (pielęgniarstwo), aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni opiekunów medycznych
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (pielęgniarstwo), aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni Psychologa / Psychoterapeutę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, magister psychologii,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (pielęgniarstwo), aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę koordynującą
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe (pielęgniarstwo), aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki,
 • umiejętności organizacyjne i interpersonalne,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni opiekunów medycznych
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie średnie, posiadanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - „ SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Koordynatora ds. Żywienia - Dietetyka
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętności organizacyjne oraz interpersonalne,
 • zaangażowanie, samodzielność oraz odpowiedzialność.

OGŁOSZENIE - „ SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp. z o.o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE - „SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp. z o.o. zatrudni Referenta ds. Administracji i Marketingu
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy:
Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” w Dusznikach Zdroju
ul. Chopina 3

 

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, hotelarstwo, turystyka)
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej z fakturowaniem,
 • samodzielność, kreatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

OGŁOSZENIE - „ SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” Sp. z o.o. zatrudni pomoc kuchenną
NIEAKTUALNE

Miejsce pracy:
Sanatorium Uzdrowiskowe „ZIMOWIT” w Dusznikach Zdroju
ul. Chopina 3

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (gastronomiczne),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • sumienność, zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE – Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla dzieci Orlik w Kudowie Zdroju poszukuje REHABILITANTA/ FIZJOTERAPEUTY
NIEAKTUALNE

Opis stanowiska:

 • świadczenie usług w zakresie fizjoterapii,
 • wykonywanie zawodu z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta i wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe,
 • mile widziane dodatkowe szkolenia specjalistyczne,
 • samodyscyplina i umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista i chęć pracy z dziećmi i młodzieżą.

Oferujemy:

 • możliwości rozwoju zawodowego i osobistego,
 • szansę urzeczywistnienia własnych wizji i pomysłów na aktywne formy rehabilitacji dzieci i młodzieży,
 • przyjazną atmosferę i dobrą organizację pracy,
 • różne formy zatrudnienia,
 • stabilne warunki pracy.

Zainteresowane osoby mogą wysłać swoje CV wraz z Listem motywacyjnym na adres e-mail: biuro.orlik@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Więcej informacji pod nr tel: 74/ 866 32 62 wewn. 30 lub +48 739 290 626

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. zatrudni diagnostę laboratoryjnego
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (aktualny wpis na listę diagnostów laboratoryjnych),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zaangażowanie, inicjatywa i samodzielność w pracy.

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. zatrudni kelnerkę/pomoc kuchenną
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (gastronomiczne),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. zatrudni fizjoterapeutę
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. zatrudni salowo-noszowego
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • cierpliwość, wyrozumiałość i empatia,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. zatrudni opiekunkę/opiekunkę medyczną
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane kierunkowe),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • cierpliwość, wyrozumiałość i empatia,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. zatrudni opiekunkę/opiekunkę medyczną
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane kierunkowe),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • cierpliwość, wyrozumiałość i empatia,
 • umiejętność pracy w zespole.

OGŁOSZENIE – "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o. o. zatrudni informatyka
NIEAKTUALNE

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (informatyka),
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • doświadczenie w instalacji i administracji MS WindowsXP/7/10 Pro oraz MS Office,
 • doświadczenie w instalacji i administracji MS Windows Server 2008/2012, Active Directory, Oracle, MS SQL, Linux,
 • umiejętność konfiguracji i zarządzania urządzeniami sieciowymi, znajomość architektury TCP/IP,
 • umiejętność podstawowych napraw sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
 • znajomość języka html, php,
 • umiejętność zarządzania monitoringiem kamerowym, kontrolą dostępu i siecią telewizji kablowej,
 • prawo jazdy kat. B,
 • zaangażowanie, inicjatywa i duża samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole.