Zarząd i Kadra Menadżerska

Zarząd

Tomasz Maciejowski
Prezes Zarządu

Kadra Menadżerska

lek. med. Sylwia Szymańska-Szymczyk
Dyrektor ds. Lecznictwa

Piotr Grzybowski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych i Inwestycji

Marcin Dzielędziak
Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych

Sekratariat: +48 74 845 82 40, wew. 68

Agnieszka Jennings
Kierownik ds. Zarządzania jednostki Szczawno - Zdrój

Iwona Radziewicz
Kierownik ds. Zarządzania jednostki Rościszów

Sekratariat: +48 74 836 97 11, wew. 44

Marzena Górska - Pyrz
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

+48 74 845 82 40, wew. 54

Agata Babińska-Kundzicz
Kierownik ds. Zarządzania jednostki Duszniki-Zdrój

Sekratariat: +48 74 866 94 64, wew. 843

Małgorzata Kanecka
Kierownik ds. Zarządzania jednostki Kudowa-Zdrój