Poradnia tlenoterapii domowej

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. Z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu Pacjenci mogą korzystać z aparatów w warunkach domowych. Leczenie domowe umożliwiają tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne, które "zagęszczają" tlen z powietrza.

Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza. Jednocześnie Pacjent pozostaje pod stałą opieką naszej poradni.

Poradnia Tlenoterapii Domowej znajduje się w budynku DOOM "Biały Orzeł". Rejestracja pacjentów odbywa się w godzinach 8:00-14:00 pod numerem tel. 74 845-82-40 wew. 49.

Korzyści z tej formy leczenia obejmują m.in.:

 • poprawę jakości życia,
 • zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzebę hospitalizacji,
 • wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc,
 • podczas terapii Pacjent przebywa w domu, ma to pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie,
 • pacjent do szpitala trafia tylko w okresach zaostrzeń choroby, które wymagają intensywnego leczenia,
 • chory otrzymuje nieodpłatnie koncentrator oraz przewody tlenowe,
 • bezpłatny serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne z wymianą filtrów, które odbywają się co 6 miesięcy.

Podstawą udzielenia świadczenia zdrowotnego w warunkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej jest ustalenie terminu porady lekarskiej.

Termin ustalany jest na podstawie następujących dokumentów:

 • aktualnego skierowania do poradni specjalistycznej,
 • dowodu osobistego.

W przypadku ustalenia terminu wizyty poprzez rejestrację telefoniczną pacjent przed wykręceniem numeru telefonu do rejestracji powinien przygotować w zasięgu ręki skierowanie.

W trakcie rejestracji telefonicznej należy podać ze skierowania następujące dane:

 • datę skierowania i nazwę poradni (dokładnie),
 • imię i nazwisko lekarza kierującego.

W przypadku wizyty pierwszorazowej pacjent powinien zgłosić się do rejestracji celem założenia kartoteki oraz okazania ww. dokumentów wraz z dokumentacją medyczną i dowodem osobistym.