Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy "BIAŁY ORZEŁ" położony jest na skraju parku, wśród bujnej roślinności, co zapewnia pacjentom ciszę i spokój. Jego zadaniem jest okresowe lub stałe objęcie całodobową opieką i pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych a także osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby takie mają ukończony proces diagnostyczny, nie wymagają na tym etapie dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan ich zdrowia i stopień niepełnosprawności, a także brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samodzielnej opieki.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy oferuje:

 • całodobową opiekę medyczną sprawowaną przez wykwalifikowany personel,
 • pielęgnację osób przewlekle chorych,
 • terapię zajęciową i muzykoterapię,
 • rehabilitację ruchową,
 • pokoje 1, 2, 3- osobowe,
 • badania diagnostyczne i specjalistyczne,
 • konsultacje specjalistyczne - pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych oraz psychicznych,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • pranie odzieży i bielizny osobistej,
 • kuchnię, podającą smaczne i zdrowe posiłki zgodnie ze wskazaniami dietetyka,
 • opiekę duszpasterską,
 • współpracę z rodzinami Podopiecznych.

Do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego nie mogą być przyjęci pacjenci z chorobą psychiczną oraz z chorobą nowotworową, a także ze względu na trudną sytuację socjalną.